понеделник, 24 юни 2013 г.

Талисман на Седемте спящи отроци


     Талисманът е гравиран върху пластина от червена мед с размер 9х5 см. и съдържа имената на Седемте спящи отроци от Ефес, божественото име "Хафиз" за защита и предпазване от всякакви беди и изписани коранични молитви, призоваващи божията помощ за успех и закрила. Може да бъде носен като персонален талисман в джоб или портмоне за привличане на благоденствие и срещу атаки от зли сили, а ако бъде закачен на стената в дома ви ще го предпазва от природни бедствия, крадци, вредители, джинове и шейтани.

 
Наличност: /ако желаете изработката му, изпратете запитване на посочените контакти/

История на Седемте спящи отроци

     Седемте отроци били седем младежи от Ефес, които се скрили от гоненията на християните на император Деций в пещера на планината Охлон. Узнал за това, владетелят наредил входът на пещерата да бъде затрупан с камък и така младежите били запечатани живи. Но Бог ги дарил с мистичен сън и ги запазил за цели две столетия нетленни и неизменни до тяхното пробуждане за Негова слава и за свидетелство, че Неговите думи за възкресение са истинни. Чудното пробуждане на момците, заспали във време на Дециевото гонение, се извършило в царуването на Теодосий Млади. Самият цар пристигнал сам в Ефес с множество вярващи и се поклонил на светите момци. След продължителна беседа с него, те заспали вечния си сън до всеобщото възкресение. Теодосий заповядал да направят седем сребърни ковчега и да поставят в тях телата на отроците. В същата нощ обаче те му се явили на сън и го помолили да ги остави да почиват в пещерата, както почивали по-рано. Пещерата на момците дълго била показвана близо до Ефес, в склоновете на планината Прион. Съдбата на св. мощи на седемте спящи отроци е неизвестна след ХІІ в., в началото на който игумен Даниил ги видял в пещерата.

     В исляма историята на Седемте спящи отроци, наречени Aшаб ал-Кахф (Хората от пещерата) се споменава в Корана в сура "Пещерата":

22. И ще кажат [още]: “Седем са, осмото е кучето им.”. Кажи [о, Мухаммад]: “Моят Господ най-добре знае техния брой. Знаят това само малцина.”
25. И
прекарали в пещерата си триста години и още девет.

     Култът към Седемте спящи отроци е единственият позволен в исляма, като множество
Седемте спящи
отроци
поклонници се отправят на преклонение до свещената им обител. Кораничният текст твърди, че дори има джамия посветена на тях. Някои пещери и скални крипти в арабския свят са свързвани с тях и превърнати в обект на преклонение, а самите те често са изобразявани на миниатюри. Според арабската магическа традиция съществуват различни версии за броя на Седемте отроци, който варира от шест до осем и влизат в състава на множество магически талисмани, молитви и призиви. Техните имена се използват за защита, предпазване при пътуване, за откриване на загубена собственост, за загасяване на пожари, за успокояване на плачещи деца, за облагородяване на земята, срещу треска и мигрени, за протекция от влиятелни особи, за лесно раждане, за привличане на щастие, успех и добра репутация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар